Samolot dla biznesu

MAŁA POLSKA FLOTA POWIETRZNA

Organizuje kompleksową usługę dla firm związaną z użytkowaniem małych samolotów, śmigłowców, wiatrakowców i dronów.

Naszą misją jest stworzenie sieci małych lotnisk i lądowisk w Specjalnych Strefach Ekonomicznych i gminach oraz ożywienie ruchu powietrznego związanego z biznesem i rekreacją.

OFERUJEMY

KURSY I SZKOLENIA

Wiatrakowców oraz ultralekkich śmigłowców dla firm oraz instytucji.

SPRZEDAŻ I SERWIS

Dla firm, gmin i w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

BUDOWA MAŁYCH LĄDOWISK

Nauka pilotażu podczas szkoleń z dofinansowaniem.

ORGANIZUJEMY DOFINANSOWANIE DO SZKOLEŃ DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW

Naszą ofertę szkoleniową objętą dofinansowaniem unijnym, kierujemy do przedsiębiorców i osób fizycznych,
dbających o rozwój zawodowy oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji zarówno własnych jak
i zatrudnionych osób.

Jesteś zainteresowny? Sprawdź naszą ofertę!
Sprawdź naszą ofertę

FLOTA W PRASIE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AviaTaxi
POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE
strategia ekspansji firmy na rynek ukraiński

 

Mała Polska Flota Powietrzna realizuje działania w ramach  projektu Polskie Mosty Technologiczne ekspansja na rynki zagraniczne kierunek Ukraina.

NR PROJEKTU: PMT/0826/5N/2019 
WARTOŚĆ WSPARCIA: 200.000 zł
CEL PROJEKTU: Flota planuje w ciągu czterech lat stać się liderem powietrznych połączeń biznesowych na Ukrainie. W tracie realizacji projektu planuje wykonać co najmniej 15 przelotów biznesowych POLSKA-UKRAINA-POLSKA. W kolejnych latach nastąpi stopniowe zwiększenie połączeń do minimum 15 przelotów miesięcznie.

W ramach projektu Flota przyjmuje oferty na usługi: doradcze w zakresie marketingu, reklamy, obsługę prawną, tłumaczenia na język ukraiński.
Firmy i osoby prywatne posiadające wiedzę i doświadczenie we współpracy międzynarodowej prosimy o nadsyłanie ofert współpracy na adres:
biuro.malaflota@interia.pl
lub pod numer telefonu:
533-653-334

———————————————————————————————————

AviaTaxi
ПОЛЬСЬКІ ТЕХНОЛОГІЧНІ МОСТИ
стратегія експансії компанії на український ринок

 

Малий польський повітряний флот реалізує діяльність у рамках проекту „Польські технологічні мости” на експансію на зовнішні ринки в напрямку України.

НІ ПРОЕКТУ: PMT / 0826 / 5N / 2019
ВАРТІСТЬ ПІДТРИМКИ: 200 000 злотих
ЦІЛЬ ПРОЕКТУ: Флот планує стати лідером авіаційних бізнес-зв’язків в Україні протягом чотирьох років. Під час реалізації проекту планується здійснити щонайменше 15 бізнес-рейсів ПОЛЬША-УКРАЇНА-ПОЛЬЩА. У наступні роки буде поступово збільшуватись сполучення до мінімум 15 рейсів на місяць.

В рамках проекту Flota приймає пропозиції щодо наступних послуг: консалтинг у галузі маркетингу, реклами, юридичних послуг, переклади українською мовою.
Компанії та приватні особи, які мають знання та досвід у галузі міжнародної співпраці, надсилайте пропозиції про співпрацю за адресою:
biuro.malaflota@interia.pl
або за номером телефону:
533-653-334